RECENSIES
Caldicott, Helen: NIEUW NUCLEAIR GEVAAR
Home
OORLOGSJUNKS
DRIE KLUITEN OP EEN HONDJE
DE ARROGANTIE VAN DE MACHT
ETEN, VUREN EN BEUKEN
DE SCHADUW VAN DE STER
DE WASSENDE REGENBOOG - Eddy Lie
RIJSTPAP, TULPEN & JIHAD
KOMRIJ'S NEDERLANDSE POËZIE van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten
HET LATIJN VAN JAPAN
EN WAT DEED MIJN EIGEN VOLK?
NONSENS- EN PLEZIERDICHTEN
LETTERLUST - Kees van Kooten en Ewald Spieker
HANDBOEK VOOR SCHRIJVERS 2003-2004
DE VOORLEZER - Bernhard Schlink
DE GESCHIEDENIS VAN HET DENKEN - André Klukhuhn
ALBERT CAMUS - Een leven tegen de leugen.
Bert Bakker FOLIO-REEKS
HANDGESCHREVEN WERELD - NEDERLANDSE LITERATUUR EN CULTUUR IN DE MIDDELEEUWEN
Beigbeder, Frédéric: EUR 14,99
SCHURKENSTAAT - William Blum
Caldicott, Helen: NIEUW NUCLEAIR GEVAAR
Duo Duo - HET OOG VAN DE STILTE
FUGA
ZWART BORD - Nico Hirt en Gérard de Selys
DE KRITISCHE REEKS van Uitgeverij LEMNISCAAT
Sartre, Jean-Paul - HET ZIJN EN HET NIET
TOM LANOYE HARD GEMAAKT
VERSVORMEN - Drs. P
VIJFDE BULLETIN - TWEEDE WERELDOORLOG
Steinz, Pieter: LEZEN etcetera - Gids voor de wereldliteratuur
ANTON CONSTANDSE - biografie en artikelen
Fransen, Peter e.a. - 11 SEPTEMBER - Waarom de kapers vrij spel kregen
MONTYN - door Dirk Ayelt Kooiman
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY - door Paul Webster
CONSUELO, De roos en de Kleine Prins
SIEGFRIED
50 JAAR WORLD PRESS PHOTO

_________________________________________________________________________

Helen Caldicott - NIEUW NUCLEAIR GEVAAR  - Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 2003 - 303 blz. - ISBN 90-5637-494-X

Helen Caldicott (1938) is een Australische arts. Al dertig jaar waarschuwt zij de wereld tegen het atomaire gavaar. Zij richtte een organisatie op van Physicians for Social Responsibility, een organisatie die in 1985 de Nobelprijs voor de vrede ontving. Caldicott strijdt al tientallen voor afschaffing van atoomwapens en atoomenergie.

Een citaat uit haar nieuwe boek "NIEUW NUCLEAIR GEWELD", dat als ondertitel meekreeg "Kernwapens in de ruimte, de macht van de wapenindustrie en de first-strike-strategie van George W. Bush", is schokkend, hoopgevend en deprimerend tegelijk... "Wereldwijd wordt er momenteel 780 miljard dollar besteed aan het leger. Het totale bedrag dat nodig is om wereldwijde gezondheidszorg op te zetten, verhongering en ondervoeding uit te bannen, iedereen van schoon water en onderdak te voorzien, landmijnen te verwijderen, kernwapens uit de weg te ruimen, een einde te maken aan de ontbossing, aan de opwarming van de aarde, aan het uitdunnen van de ozonlaag en aan de zure regen, de schulden af te lossen die de ontwikkelingslanden verlammen, de erosie van de grond te voorkomen, veilige en schone energie op te wekken, de overbevolking tegen te gaan en het analfabetisme uit te bannen, is slechts eenderde van dat bedrag, namelijk 237,5 miljard dollar."

Hoopgevend, omdat het aantoont dat de chaos waarin de wereld verkeert niet perse nodig is en niet onafwendbaar. Deprimerend, omdat sinds het einde van de Koude Oorlog de VS meer uitgeven aan bewapening dan tijdens de Koude Oorlog en het er niet naar uitziet dat dit beleid snel verandert. En hoe je er ook over denkt: de VS zijn de enige supermacht. Maar aan bewapening maken alle staten zich schuldig - incluis 'onze jongens en meisjes ' in den Haag.

De junta in Washington is een gevaar voor de mensheid, omdat hij de bronnen van vreugde en vrede mensen, arbeid, grondstoffen zodanig uitbuit dat miljoenen omkomen door honger, ziekte en geweld - en omdat de grondstoffen opraken. Als we daarbij de mensonterende minachting voegen die deze junta heeft voor mensen die anders denken en handelen dan zij, is het beeld compleet. "Condoleezza Rice (een van de leden van de Bush kaste, JB) is in feite een rechtse ideoloog die andere landen minacht. (...) Ze zei dat het probleem met Israël is dat het te klein is, en dat Cuba de road kill of history is [Cuba is als de doodgereden dieren die langs de snelweg van de geschiedenis liggen]." En zulke mensen beslissen over het lot van miljarden medemensen...

Uitgeverij Lemniscaat steekt zijn nek uit met de serie waarin ook dit boek past.

Enkele andere titels (pas verschenen of binnenkort te verschijnen):

Bhopal, 00:005 uur (over de grootste industriële ramp uit de geschiedenis);

McLiteratuur (Nederlandse en Vlaamse schrijvers over globalisering);

Macht en Terreur (De wereld na 11 september)

Casino Mexico (Winnaars en verliezers van de globalisering).

Een wereld (Ethiek in een tijd van globalisering)

Wie meent dat literatuur en non-fictie in dienst mogen (moeten?) staan van de humanisering van de cultuur en de maatschappij, is hier aan het goede adres. Zonder het altijd en volledig met de auteurs eens te zijn vormen hun boeken - vormt dit boek van "de invloedrijkste Vrouw van de Twintigste Eeuw" zoals zij wel wordt genoemd - een uiterst belangrijke bron van informatie en meningsvorming die het verdient om snel uitverkocht te raken.

© Jan Bontje 2003

Enter supporting content here