RECENSIES
Steinz, Pieter: LEZEN etcetera - Gids voor de wereldliteratuur
Home
OORLOGSJUNKS
DRIE KLUITEN OP EEN HONDJE
DE ARROGANTIE VAN DE MACHT
ETEN, VUREN EN BEUKEN
DE SCHADUW VAN DE STER
DE WASSENDE REGENBOOG - Eddy Lie
RIJSTPAP, TULPEN & JIHAD
KOMRIJ'S NEDERLANDSE POËZIE van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten
HET LATIJN VAN JAPAN
EN WAT DEED MIJN EIGEN VOLK?
NONSENS- EN PLEZIERDICHTEN
LETTERLUST - Kees van Kooten en Ewald Spieker
HANDBOEK VOOR SCHRIJVERS 2003-2004
DE VOORLEZER - Bernhard Schlink
DE GESCHIEDENIS VAN HET DENKEN - André Klukhuhn
ALBERT CAMUS - Een leven tegen de leugen.
Bert Bakker FOLIO-REEKS
HANDGESCHREVEN WERELD - NEDERLANDSE LITERATUUR EN CULTUUR IN DE MIDDELEEUWEN
Beigbeder, Frédéric: EUR 14,99
SCHURKENSTAAT - William Blum
Caldicott, Helen: NIEUW NUCLEAIR GEVAAR
Duo Duo - HET OOG VAN DE STILTE
FUGA
ZWART BORD - Nico Hirt en Gérard de Selys
DE KRITISCHE REEKS van Uitgeverij LEMNISCAAT
Sartre, Jean-Paul - HET ZIJN EN HET NIET
TOM LANOYE HARD GEMAAKT
VERSVORMEN - Drs. P
VIJFDE BULLETIN - TWEEDE WERELDOORLOG
Steinz, Pieter: LEZEN etcetera - Gids voor de wereldliteratuur
ANTON CONSTANDSE - biografie en artikelen
Fransen, Peter e.a. - 11 SEPTEMBER - Waarom de kapers vrij spel kregen
MONTYN - door Dirk Ayelt Kooiman
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY - door Paul Webster
CONSUELO, De roos en de Kleine Prins
SIEGFRIED
50 JAAR WORLD PRESS PHOTO

 
_______________________________________________________________________

Steinz, Pieter - LEZEN etcetera - Gids voor de wereldliteratuur - uitg. Prometheus & NRC Handelsblad, 2003 - aantal blz. 450 - ISBN 90 446 0314 0 - prijs EUR 24,95

'LEZEN etcetera' is volgens de uitgever 'een luchtige en leerzame introductie tot het wereldwijde web van de fictie' dus was ik benieuwd wat daarvan klopte. Ik had, wat een wonderlijk toeval, zojuist het boek 'Oogst der tijden - Keur uit de werken van schrijvers en dichters aller volken en eeuwen', 'samengesteld onder redactie van Johan Winkler' cadeau gekregen. Dit laatste boek was een jubileumuitgave uit MCMXL (1940) van N.V. de Arbeiderspers. Hoewel beide boeken compleet anders van opzet en stijl zijn, is het een genot ze samen te bezitten.

De schrijver van 'LEZEN etcetera', Pieter Steinz, is redacteur literatuur van NRC Handelsblad. Het boek bevat korte beschrijvingen van 416 auteurs uit 26 taalgebieden: van Abdolah, Kader, tot Zweig, Stefan. Op één uitzondering na - Homeros - worden uitsluitend prozaschrijvers behandeld. 'De epische poëzie, en eigenlijk de hele westerse literatuur, begon in de 8ste eeuw voor Christus met twee Klein-Aziatische heldendichten die volgens de overlevering werden gecomponeerd door de Griek Homeros. Reden genoeg om de blinde bard een plaatsje te geven in deze aan verhalend proza gewijde gids voor de wereldliteratuur.' Bij elk hoofdstukje vinden we leestips over verwante boeken of onderwerpen. Daarnaast vinden we korte samenvattingen van 104 klassieken uit de wereldliteratuur. Helaas mis ik Antoine de Saint-Exupéry, zodat 'De kleine prins' (behalve en passant, zoals bij het hoofdstukje over Voltaire, waar 'De kleine prins' een van de leestips is) geen plek heeft gevonden in dit heerlijke lees-, zoek-, blader-zo-maar- en snuffelboek.

Heel plezierig zijn de 52 schema's van beroemde boeken met een overzicht van de invloed op andere schrijvers, vergelijkbare boeken, enz. Wie zijn literaire kennis wil testen kan aan 26 quizzen meedoen. Ook zijn er 52 themastukjes: bijeengezochte boeken rond een specifiek thema - van Afrika tot zwendelaars, van de Middeleeuwen tot thrillers. Het boek bevat een uitgebreid register met namen van schrijvers en boeken, zodat het een makkie is om je eigen favorieten snel op te zoeken. Een mooi naslagwerk.

© Jan Bontje november 2003