RECENSIES
DE WASSENDE REGENBOOG - Eddy Lie
Home
OORLOGSJUNKS
DRIE KLUITEN OP EEN HONDJE
DE ARROGANTIE VAN DE MACHT
ETEN, VUREN EN BEUKEN
DE SCHADUW VAN DE STER
DE WASSENDE REGENBOOG - Eddy Lie
RIJSTPAP, TULPEN & JIHAD
KOMRIJ'S NEDERLANDSE POËZIE van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten
HET LATIJN VAN JAPAN
EN WAT DEED MIJN EIGEN VOLK?
NONSENS- EN PLEZIERDICHTEN
LETTERLUST - Kees van Kooten en Ewald Spieker
HANDBOEK VOOR SCHRIJVERS 2003-2004
DE VOORLEZER - Bernhard Schlink
DE GESCHIEDENIS VAN HET DENKEN - André Klukhuhn
ALBERT CAMUS - Een leven tegen de leugen.
Bert Bakker FOLIO-REEKS
HANDGESCHREVEN WERELD - NEDERLANDSE LITERATUUR EN CULTUUR IN DE MIDDELEEUWEN
Beigbeder, Frédéric: EUR 14,99
SCHURKENSTAAT - William Blum
Caldicott, Helen: NIEUW NUCLEAIR GEVAAR
Duo Duo - HET OOG VAN DE STILTE
FUGA
ZWART BORD - Nico Hirt en Gérard de Selys
DE KRITISCHE REEKS van Uitgeverij LEMNISCAAT
Sartre, Jean-Paul - HET ZIJN EN HET NIET
TOM LANOYE HARD GEMAAKT
VERSVORMEN - Drs. P
VIJFDE BULLETIN - TWEEDE WERELDOORLOG
Steinz, Pieter: LEZEN etcetera - Gids voor de wereldliteratuur
ANTON CONSTANDSE - biografie en artikelen
Fransen, Peter e.a. - 11 SEPTEMBER - Waarom de kapers vrij spel kregen
MONTYN - door Dirk Ayelt Kooiman
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY - door Paul Webster
CONSUELO, De roos en de Kleine Prins
SIEGFRIED
50 JAAR WORLD PRESS PHOTO
_______________________________________________________

Eddy Lie - "De wassende regenboog", Uitgeverij Oost en West, Utrecht, 2000 - 48 blz. - ISBN 90-805504-1-8

Er zijn vele manieren om kennis te nemen van de wijze waarop 'Indische Nederlanders' omgaan met hun worteling in of worsteling met twee culturen. Een niet zo voor de hand liggende keuze is het lezen van, in dit geval, de poëzie van Eddy Lie. Daarmee is niets miszegd, integendeel. De keus mag dan niet zo voor de hand liggen, zij is de moeite méér dan waard. Lie maakt er geen geheim van te wortelen in de Gordel van Smaragd, al gebruikt hij deze benaming niet. De lezer proeft in bijna elk gedicht latente heimwee naar dit Verloren Paradijs. Soms vraagt men zich zelfs af of het verre thuisland niet geïdealiseerd wordt.

De beginstrofe van het gedicht met de veelzeggende titel "Zelfoverwinning" is kenmerkend voor de strijdlust waarmee de dichter zijn 'bestaan in twee werelden' - en überhaupt zijn 'bestaan' beleeft:

 

laat je niet kisten

als blijkt dat alles

anders is

dan je dromen

 

Lie's poëzie komt over als een poging de twee zielen die in hem huizen te verenigen. Hij probeert ze te bezweren, ze te laten versmelten:

 

er loopt een lijn

vanuit het oosten

vanuit het westen

daar waar ze samenkomen

komen ze in mij

een ontmoeting

één zijn

van oost en west

 

Het schrijven van poëzie kan daadwerkelijke emancipatie of integratie niet vervangen. De dichter heeft die taak ook niet. Weliswaar hoopt hij door het te verwoorden het verworden van dat streven te voorkomen, maar als dichter is daarmee zijn taak wel voldoende omschreven. Wat hij daarbij, daarnaast, daarbuiten, doet overschrijdt en overschrijft zijn dichterschap. Lie wil met zijn bundel een gezicht en een stem geven aan de Indische gemeenschap in Nederland, een zwijgende minderheid - maar wel de grootste in onze (wat sommigen ook mogen beweren) multiculturele delta.

 

Ja, Holland

ik geef jou mijn melatibloem

 

Heel herkenbaar (ik denk aan mijn Indische vrienden) is het rekbare van de Indische tijd:

zoals de tijd

jam karet *)

zich laat rekken

 

*) rekbare tijd, het niet precies op tijd komen, de gewoonte om het niet zo nauw te nemen met afspraken (JB)

Je kan je als 'westerling' kwaad maken of beseffen dat het ook zijn aardige, positieve kanten heeft. Voor ons is een uur gelijk is aan 60 'wetenschappelijk'  nauwkeurig afgemeten minuten. Voor hen is een uur een kort deel van de dag om je althans een beetje te kunnen oriënteren in de tijd...

Ondanks de emigratie voelt de dichter zich niet ontworteld, althans weet hij zijn wortels te plaatsen:

 

ik heb een naam

een geboortegrond

 

zodat hij zich geborgen weet. Maar de twijfel knaagt:

 

ben ik een vreemde voor jou

ben ik een vreemde voor mijzelf?

 

Naar mijn mening is dit bundeltje in de wassende regenboog van 'allochtone' en 'multiculturele' publicaties een geheel eigen kleurrijk deeltje, dat zeker niet over het hoofd mag worden gezien. Wie meer wil weten over de dichter en de Indische gemeenschap waarin zijn poëzie wortelt, kan terecht op de website van Eddy Lie.

De bundel "De wassende regenboog" is hopelijk nog verkrijgbaar bij Boekhandel van Stockum in Den Haag (waar anders!) en bij de uitgever, Oost en West in Utrecht (tel. 030-2963854), of via e-mail bij de schrijver (eddy.lie@XXwxs.nl of elie@XXprettel.nl) (Wel de XX weglaten, deze staan er om SPAM tegen te gaan.)

© Jan Bontje 2000/2004

Naar de homepage van al mijn websites.