RECENSIES
DE ARROGANTIE VAN DE MACHT
Home
OORLOGSJUNKS
DRIE KLUITEN OP EEN HONDJE
DE ARROGANTIE VAN DE MACHT
ETEN, VUREN EN BEUKEN
DE SCHADUW VAN DE STER
DE WASSENDE REGENBOOG - Eddy Lie
RIJSTPAP, TULPEN & JIHAD
KOMRIJ'S NEDERLANDSE POňZIE van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten
HET LATIJN VAN JAPAN
EN WAT DEED MIJN EIGEN VOLK?
NONSENS- EN PLEZIERDICHTEN
LETTERLUST - Kees van Kooten en Ewald Spieker
HANDBOEK VOOR SCHRIJVERS 2003-2004
DE VOORLEZER - Bernhard Schlink
DE GESCHIEDENIS VAN HET DENKEN - Andrť Klukhuhn
ALBERT CAMUS - Een leven tegen de leugen.
Bert Bakker FOLIO-REEKS
HANDGESCHREVEN WERELD - NEDERLANDSE LITERATUUR EN CULTUUR IN DE MIDDELEEUWEN
Beigbeder, Frťdťric: EUR 14,99
SCHURKENSTAAT - William Blum
Caldicott, Helen: NIEUW NUCLEAIR GEVAAR
Duo Duo - HET OOG VAN DE STILTE
FUGA
ZWART BORD - Nico Hirt en Gťrard de Selys
DE KRITISCHE REEKS van Uitgeverij LEMNISCAAT
Sartre, Jean-Paul - HET ZIJN EN HET NIET
TOM LANOYE HARD GEMAAKT
VERSVORMEN - Drs. P
VIJFDE BULLETIN - TWEEDE WERELDOORLOG
Steinz, Pieter: LEZEN etcetera - Gids voor de wereldliteratuur
ANTON CONSTANDSE - biografie en artikelen
Fransen, Peter e.a. - 11 SEPTEMBER - Waarom de kapers vrij spel kregen
MONTYN - door Dirk Ayelt Kooiman
ANTOINE DE SAINT-EXUP…RY - door Paul Webster
CONSUELO, De roos en de Kleine Prins
SIEGFRIED
50 JAAR WORLD PRESS PHOTO
(Het militair-industrieel-financieel complex) Amerika is de grootste terroristische organisatie ter wereld

Noam Chomsky: "De arrogantie van de macht - Hoe het Amerikaanse streven naar hegemonie het voortbestaan van de planeet bedreigt" (vertaling Pieter van der Veen en Chiel van Soelen) - Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 2004 - 269 blz. - ISBN 90 5637 635 7 - EUR 24,50

Een ijzersterk boek van de wereldwijd bekende deskundige en spraakmakende politiek commentaar en analist Noam Chomsky (1928) over het Amerikaanse streven naar hegemonie en de catastrofale gevolgen die dat heeft voor onze planeet. Dit streven naar hegemonie is geen uitvinding van de eind 2004 voor een tweede ambtstermijn gekozen juntaleider Bush, maar een decennialang gecultiveerd buitenlands beleid dat weliswaar schommelingen in intensiteit vertoonde. "In de herfst van 2002 stond hoog op de wereldagenda de verklaring van de machtigste staat uit de geschiedenis dat het zijn hegemonie zo nodig zou veilig stellen door te dreigen met of gebruik van zijn militaire suprematie. (...) - - - Een bekend specialist op het gebied van de buitenlandse politiek (...) beschrijft de verklaring 'als een grootse strategie met als fundamenteel uitgangspunt het handhaven van een unipolaire wereld waarin de Verenigde Staten geen mededinger hebben', een situatie die 'permanent dient te zijn, zodat geen staat of coalitie ooit de positie van de VS als wereldleider, beschermer en politieagent, zal kunnen betwisten'. Door deze stellingname 'verliezen de internationale zelfverdedigingnormen - zoals vastgelegd in artikel 51 van het handvest van de VN - bijna elke betekenis’. Meer in het algemeen beschouwt de doctrine de internationale wetten en organisaties als ‘van weinig waarde’." (Blz. 19) Kort daarna viel Bush Irak aan en deze ‘preventieve oorlog’ ‘... valt binnen de categorie oorlogsmisdaden. Als het inderdaad een concept is ‘waarvoor de wereld rijp is’, dan zit de wereld diep in de problemen. - - - Toen de invasie van Irak begon, schreef Arthur Schlesinger, vooraanstaand historicus en voormalig adviseur van Kennedy:

De president volgt een politiek van ‘anticiperende zelfverdediging’ die verontrustend veel lijkt op wat het Japanse keizerrijk in Pearl Harbour deed op de dag die voor altijd in schande zal voortleven, zoals een vroegere Amerikaanse president het uitdrukte. Franklin D. Roosevelt had gelijk, maar vandaag de dag zijn wij Amerikanen het die in schande leven.’ (Chomsky citeert hier uit de Los Angeles Times van 23 maart 2003, JB)

Hij voegde er aan toe dat de ‘wereldwijde golf van sympathie die de Verenigde Staten na 11 september overspoelde, plaats heeft gemaakt voor een wereldwijde golf van haat tegen de arrogantie en het militarisme van de VS’, en zelfs in bevriende landen ziet het grote publiek Bush ‘als een grotere bedreiging voor de vrede dan Saddam Hoessein’. Volgens Richard Falk, specialist in internationaal recht, ‘kunnen we er niet onderuit’ dat de Irak-oorlog een ‘misdaad tegen de vrede is, vergelijkbaar met de misdaden van de Duitse leiders die werden aangeklaagd, vervolgd en gestraft tijdens de processen van Neurenberg’. (blz. 20).

Uiteraard speelt IsraŽl een belangrijk rol in het buitenlands beleid van de VS: ‘Nog helemaal afgezien van de massavernietigingswapens, wordt de omvang van IsraŽls militaire macht in de regio als ‘uiterst gevaarlijk’ beschouwd. Hoewel IsraŽl een klein land is, heeft het ervoor gekozen om in feite een Amerikaanse militaire en technologische dependance te worden, waardoor het een zeer geavanceerde militaire macht heeft kunnen ontwikkelen. Kern van de economie is een hightech militair-industrieel systeem, nauw gelieerd met de Amerikaanse economie. Het is niet verwonderlijk dat IsraŽl ook in andere opzichten meer is gaan lijken op zijn baas. Uit een parlementair (Knesset-)onderzoek blijkt dat ‘IsraŽl in de westerse wereld nu tweede is, na de Verenigde Staten, wat betreft sociale verschillen in inkomen, bezit, kapitaal, onderwijs en uitgaven, en wat de omvang van de armoede betreft’. Het voorheen heel succesvolle stelsel van sociale voorzieningen is uitgehold en ook sociaal-culturele waarden hebben belangrijke veranderingen ondergaan. (blz. 154/155) Wat dit laatste betreft: de Amerikaanse droom over het afschaffen van sociale voorzieningen begint ook in Europa werkelijkheid te worden...

Chomsky is er in geslaagd om het mechanisme van de Amerikaanse dwangmatige wil tot macht die ten grondslag ligt aan de imperiumstrategie, bloot te leggen. Amerika is niet pas onder Bush geworden tot schurkenstaat numero 1 - een term die ook door vooraanstaande Amerikaanse intellectuelen wordt gehanteerd. Zo huldigt Henry Kissinger de opvatting dat ‘in de huidige politieke cultuur centraal staat dat algemene morele waarden met kracht moeten worden verworpen’ (blz. 232) en was het deze politiek massamoordenaar die zulke amorele en immorele opvattingen, die dus een essentieel onderdeel blijken te zijn van de buitenlandse politiek van de VS, al in 1973 in Chili in praktijk bracht. (De junta van) Amerika is de grootste terroristische organisatie ter wereld.

© Jan Bontje 2004

 

Enter supporting content here