RECENSIES
KOMRIJ'S NEDERLANDSE POËZIE van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten
Home
OORLOGSJUNKS
DRIE KLUITEN OP EEN HONDJE
DE ARROGANTIE VAN DE MACHT
ETEN, VUREN EN BEUKEN
DE SCHADUW VAN DE STER
DE WASSENDE REGENBOOG - Eddy Lie
RIJSTPAP, TULPEN & JIHAD
KOMRIJ'S NEDERLANDSE POËZIE van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten
HET LATIJN VAN JAPAN
EN WAT DEED MIJN EIGEN VOLK?
NONSENS- EN PLEZIERDICHTEN
LETTERLUST - Kees van Kooten en Ewald Spieker
HANDBOEK VOOR SCHRIJVERS 2003-2004
DE VOORLEZER - Bernhard Schlink
DE GESCHIEDENIS VAN HET DENKEN - André Klukhuhn
ALBERT CAMUS - Een leven tegen de leugen.
Bert Bakker FOLIO-REEKS
HANDGESCHREVEN WERELD - NEDERLANDSE LITERATUUR EN CULTUUR IN DE MIDDELEEUWEN
Beigbeder, Frédéric: EUR 14,99
SCHURKENSTAAT - William Blum
Caldicott, Helen: NIEUW NUCLEAIR GEVAAR
Duo Duo - HET OOG VAN DE STILTE
FUGA
ZWART BORD - Nico Hirt en Gérard de Selys
DE KRITISCHE REEKS van Uitgeverij LEMNISCAAT
Sartre, Jean-Paul - HET ZIJN EN HET NIET
TOM LANOYE HARD GEMAAKT
VERSVORMEN - Drs. P
VIJFDE BULLETIN - TWEEDE WERELDOORLOG
Steinz, Pieter: LEZEN etcetera - Gids voor de wereldliteratuur
ANTON CONSTANDSE - biografie en artikelen
Fransen, Peter e.a. - 11 SEPTEMBER - Waarom de kapers vrij spel kregen
MONTYN - door Dirk Ayelt Kooiman
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY - door Paul Webster
CONSUELO, De roos en de Kleine Prins
SIEGFRIED
50 JAAR WORLD PRESS PHOTO
______________________________________________________________________

KOMRIJ'S NEDERLANDSE POËZIE van de 19de t/m de 21de eeuw in 2000 en enige gedichten - Uitg. Bert Bakker, Amsterdam, januari 2004 (dertiende en veertiende geheel herziene druk) - 2280 blz., verdeeld over twee delen - ISBN 90 351 2335 2 (gebonden; prijs EUR 49,95) en ISBN 90 351 2334 4 (paperback; prijs EUR 29,95)

Komrijs eigenzinnige keuze uit de Nederlandse poëzie vanaf de 19de eeuw verscheen voor het eerst in 1979 onder de titel De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten. Toentertijd schreef het dagblad Trouw terecht dat Nederland een nationaal bezit rijker was geworden. Een volk dat zijn poëzie verwaarloost verliest meer dan alleen dichtregels.

Deze nieuwe uitgave, die mij op de Landelijke Gedichtendag 2004 (29 januari) in de gulzige handen werd gedrukt, telt het dubbele aantal gedichten dat de (nog) Dichter des Vaderlands waard vond om aan de vergetelheid te ontrukken en een plaats te krijgen in wat we gerust de keuzebijbel van de moderne Nederlandse poëzie mogen noemen.

Begon Komrij in 1979 met het gedicht 'HET VERSCHIJNSEL' van A.C.W. Staring, nu had 'DE HOOFDIGE BOER' de eer de reeks te openen, die dit keer eindigde met een jonge dichter die ik op een podium in Delft niet zo lang geleden volgens het publiek terecht als mijn meerdere in poëtische zeggingskracht moest erkennen: Quirien van Haelen, met het zonnige gedicht CÔTE DAZUR, een onvolledig sonnet dat in meer dan één opzicht een belofte inhoudt. Mocht ene Peter Simpelaar in de eerste uitgave nog Gezeten in het ronde glasloze venster, / met mijn naakte kommagroene billen; te kijk staan en het boek (toen bestond de bloemlezing nog uit één deel) afsluiten, nu is hij in geen velden of wegen meer te bekennen. Dichters komen en gaan - ook of misschien juist in Komrijs eigenwijze pantheon der Nederlandstalige poëzie. Want uiteraard zijn ook Zuid-Nederlandse (Belgische? Vlaamse?) dichters vertegenwoordigd, zoals Hugo Claus, wiens tijdbeeld in het gedicht 'ULYSSES' mij in het bijzonder aansprak:

Te veel gevechten heb ik gezien,

te veel gejank van vrijers gehoord,

ik ben altijd te ver gereisd.

 

Een kijkdoos heeft mijn oog vervangen,

Een bromtol mijn oor.

 

Te veel modder,

te veel krengen er in.

Te veel vreugde.

 

Ik verberg mij nu tussen de minnaars,

die bedelaars.

Omdat citeren uit een zo omvangrijke bundel meer zegt over de recensent dan over het boek, laat ik het bij een gedicht dat licht verkeerd kan worden gelezen maar in wezen een rake typering van de poëzie is:

Dichten is net als koken:

je pleurt maar wat in de pan

als je koken kan.

Het is van Riekus Waskowsky (1932-1977) die met zes gedichten is vertegenwoordigd in deze bloemlezing die iedereen die ook een maar vleugje gevoel voor poëzie heeft móét aanschaffen, om een indruk te krijgen van twee eeuwen Nederlandstalige poëzie door de ogen van een eigenzinnig samensteller.

© Jan Bontje 2004

Naar de homepage van al mijn sites