Make your own free website on Tripod.com

PROZA & PO╦ZIE van Jan Bontje

TRIAS PO╦TICA

Home
Gedichten en liedjes met kinderen in de bieb
Drs. P A CAPELLA
duo LODEWIJCK BONDJE
TRIAS PO╦TICA
Annet Lemaire
LINKS naar websites met poŰzie, proza, filosofie....
[ON]EVENEMENTEN
HAIKU , SENRYU en BONTJES
REIGER BONTJES (HAIKU)
CLERIHEWS
LIMERICKS
QUADREINEN
Denkend aan Holland
Credo
Ode aan Heenvliet
FOOTBALL & POETRY!?
HANS VROLIJK: "Majesteit"
SPUR AGAINST WAR
Gedicht van Nelly Soetens
EDDY LIE: EEN DROOM VAN VREDE
MONUMENT VOOR JAN CAMPERT
Column: De zachte krachten
Column: BUSH, SLAAP ZACHT!
Column: Aangewezen om te heersen
DE DICHTER IS WAT HIJ DICHT
Recensie: VADER & ZOON
Recensie: De schaduw van de ster
Recensie woordenboek
Recensie - Drs. P - Versvormen
Recensie: K.P. Kavafis: "Gedichten"
Recensie: "Thuis en ontheemd"
Recensie: Handgeschreven wereld
ONDERWIJS - een pabo student over zijn motieven
IRAK
Muziek en poŰzie...

Trias Poëtica in Mei.jpg
Trias PoŰtica tijdens een optreden in 'Mei" in Spijkenisse

Wie zijn TRIAS PO╦TICA?

In het voorjaar van 2003 trad het drietal Jan Bontje, Carlos Breton-Ferrer en Frans Lodewijk voor het eerst als trio op, en wel tijdens een thema-avond n.a.v. de aanval op Irak over oorlog en vrede belegd door Het Platform Spijkenisse tegen de Nieuw Oorlog en de Raad van Kerken afd. Spijkenisse. Ter plekke gevraagd naar de naam van het drietal, zei Jan Bontje voor de vuist weg dat het trio "TRIAS POLITICA" heette. De overige leden zagen die naam wel zitten en sindsdien traden zij als zodanig op. Al gauw werd de naam afgekort tot TRIAS. In 2008 werd de naam gewijzigd in TRIAS PO╦TICA, omdat de naam Trias Politica door velen toch werd misverstaan. Sommigen dachten dat er allÚÚn over politiek werd gezongen, anderen dachten dat het een filosofisch clubje was... Trias PoŰtica past in geen enkel hokje en gaat zijn eigen weg.

De naam Trias Politica was een verwijzing naar de Trias politica, de door de Franse rechtsgeleerde Montesquieu (1689-1755) ontwikkelde leer die inhoudt dat het staatsgezag in drie functies uiteenvalt. Deze drie machten moeten gescheiden blijven om de burger tegen willekeur te beschermen: wetgevende macht (de volksvertegenwoordiging), uitvoerende macht (de regering) en rechtspraak (de onafhankelijke rechter). In De l'esprit des lois zette Montesquieu zijn leer, ontworpen naar het ge´dealiseerde model van het toenmalige Engeland, uiteen. Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk het werk op de Index plaatste, heeft zijn leer bijzonder veel invloed gehad, zoals op het ontwerp van de Amerikaanse en Franse grondwetten uit de 18de eeuw. (Honderd jaar na de geboorte van Montesquieu, in 1789, brak de Franse Revolutie uit, die een einde maakte aan het feodalisme.)

Het trio in hun eigen woorden: "Omdat wij democraten in hart en nieren zijn, willen we met onze muziek en teksten bijdragen aan een democratische gezindheid in de ruimste zin van het woord. Nu eens door te waarschuwen, soms door de draak te steken met dictators (groot of klein), dan weer door een (maatschappij-)kritisch geluid te laten horen. Dat doen we met vooral Nederlandstalige en Spaanstalige liedjes, afgewisseld door poŰzie en prozateksten onder de bekoorlijke klanken van twee akoestische gitaren."

De leden van TRIAS zijn:

Jan Bontje: schrijft af en toe liedteksten voor het trio en draagt poŰzie voor en praat de liedjes aan elkaar. Jan schrijft wekelijks een column in het Weekblad Spijkenisse. Daarnaast publiceert hij op meerdere websites zowel poŰzie als proza. Met Frans Lodewijk vormde hij een aantal jaren het zeer onregelmatig optredende duo "Lodewijck Bondje", waarvoor hij ook de teksten schreef, die Frans op muziek zette. Ook was hij medeoprichter en jarenlang lid van het dichterscollectief "Polder || PoŰzie" bestaande uit dichters uit Voorne-Putten e.o. 

Carlos Bretˇn Ferrer zingt en speelt al meer dan 5 decennia Latijns-Amerikaanse muziek (vnl. gitaar en citer). Als Spanjaard geboren, woonde hij in Spanje, Marokko, Frankrijk en uiteindelijk in Nederland en noemt hij zich wel 'de eeuwige buitenlander'. In Frankrijk heeft hij veel opgetreden met de folkloristische groep "Taita". Na de dood van Franco richtte hij in Spanje "Taller de musica Latina" op. In Nederland treedt hij op met verschillende hier wonende Latijns-Amerikaanse artiesten. Samen met Frans Lodewijk zorgt hij voor de muziek van TRIAS PO╦TICA.

Frans Lodewijk zingt en speelt (op gitaar) al tientallen jaren Nederlandstalige luisterliedjes. Hij heeft een aantal gedichten van Jan Bontje op muziek gezet, waarmee zij een aantal jaren samen onregelmatig optraden onder de naam "Lodewijck Bondje", met als tastbaar resultaat hun cd "Luisteratuur" (2000). Van de Belgische troubadour Miel Cools zingt Frans geregeld luisterliedjes, die ook te beluisteren zijn op zijn cd "Doorsnee daagse dingen..." In de zomer van 2003 kwam zijn cd "Oase achter industrie" uit, waarop hij gedichten van dichters van de eilanden Voorne-Putten op muziek heeft gezet. Twee liedjes van Jan Bontje ("Spijkenisse" en "De wind") staan ook op deze cd. Frans is lid van de dichtersgroep Polder || PoŰzie en presenteert de maandelijkse poŰziemiddag in de voormalige synagoge (sjoel) in Brielle.

Marcus Mulder is zanger (bas-bariton) en trad in 2008 tot het trio toe. 

Voor inlichtingen over optredens e.d. kunt u contact opnemen met Jan Bontje via e-mail jkabb1"AT"hetnet.nl ("AT" uiteraard vervangen door het @)