Make your own free website on Tripod.com

PROZA & POňZIE van Jan Bontje

IRAK
Home
Gedichten en liedjes met kinderen in de bieb
Drs. P A CAPELLA
duo LODEWIJCK BONDJE
TRIAS POňTICA
Annet Lemaire
LINKS naar websites met poŽzie, proza, filosofie....
[ON]EVENEMENTEN
HAIKU , SENRYU en BONTJES
REIGER BONTJES (HAIKU)
CLERIHEWS
LIMERICKS
QUADREINEN
Denkend aan Holland
Credo
Ode aan Heenvliet
FOOTBALL & POETRY!?
HANS VROLIJK: "Majesteit"
SPUR AGAINST WAR
Gedicht van Nelly Soetens
EDDY LIE: EEN DROOM VAN VREDE
MONUMENT VOOR JAN CAMPERT
Column: De zachte krachten
Column: BUSH, SLAAP ZACHT!
Column: Aangewezen om te heersen
DE DICHTER IS WAT HIJ DICHT
Recensie: VADER & ZOON
Recensie: De schaduw van de ster
Recensie woordenboek
Recensie - Drs. P - Versvormen
Recensie: K.P. Kavafis: "Gedichten"
Recensie: "Thuis en ontheemd"
Recensie: Handgeschreven wereld
ONDERWIJS - een pabo student over zijn motieven
IRAK

ZONDER VREDE IN IRAK GEEN VREDE IN ONS HART

Irak

Bush
is gelovig christen. Hoe dat te rijmen is met zijn oorlogsvoorbereidingen weet ik niet. De Amerikaanse Nationale Raad van Kerken zendt al wekenlang tv-spotjes uit tegen een mogelijke oorlog met Irak. Daarin zegt een bisschop van de kerk waartoe nota bene president Bush behoort (de Verenigde Methodistenkerk) dat zo'n oorlog 'indruist tegen Gods wet en de leer van Jezus Christus'. De spotjes worden uitgezonden op CNN en Fox News, en zijn onderdeel van een grootscheepse mediacampagne van een coalitie van vredesorganisaties, "Win Without War". De WWW heeft eerder ook al spotjes tegen de oorlog uitgezonden, maar dit nieuwste spotje is speciaal bedoeld om te benadrukken dat veel grote kerkgenootschappen tegen de oorlog zijn. Volgens bisschop Melvin G. Albert heeft,,Geen godvruchtige natie (...) het recht om een ander land binnen te vallen. Het druist in tegen het internationale recht, tegen Gods wet en de leer van Jezus Christus. Irak heeft ons geen kwaad gedaan. Oorlog zal alleen maar terroristen voortbrengen en een gevaarlijkere wereld voor onze kinderen.'' In Amerika zijn tientallen miljoenen mensen tegen de politiek van de regering Bush. Laten we deze Amerikanen in de kou staan? Laten we de kinderen van Irak sterven in een oorlog waarom ze niet hebben gevraagd? Is ons hart dan bevroren, zijn we doof voor de kreten van ellende en blind voor de gevolgen van stompzinnige bombardementen met brandbommen, raketten, fragmentatiebommen? Zijn we vergeten dat Bush verklaard heeft bereid te zijn desnoods kernbommen in te zetten? Mag het zover komen!?
Het is zaak NEE te blijven zeggen tegen een oorlog die, zelfs nog voor hij begonnen is, al zo'n slordige 1 miljard euro per dag kost. 1.000.000.000 euro dus. Hoeveel kinderen zou je daarmee van een wisse hongerdood kunnen redden? Hoeveel aids-patiŽnten zouden gered kunnen worden? Hoeveel waterleidingen kun je er mee aanleggen zodat honderden miljoenen mensen eindelijk schoon, veilig drinkwater krijgen? Hoeveel scholen kun je er van stichten in de derde wereld om de onwetendheid te lijf te gaan? Hoeveel oorlogsslachtoffers zou je kunnen helpen?
Zonder vrede in Irak geen vrede in ons hart...

(c) Jan Bontje, februari 2003, vlak voor de oorlog...
 
Inmiddels is het oktober 2003 en is Irak nog steeds bezet. Deze bezetting is illegaal, omdat de oorlog illegaal was, nl. in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties. Nu probeert de kleinzoon van Hitler-financier Bush de VN om te praten om de bezetting te financieren en er een legaal tintje aan te geven....