Make your own free website on Tripod.com

PROZA & POňZIE van Jan Bontje

Recensie: De schaduw van de ster
Home
Gedichten en liedjes met kinderen in de bieb
Drs. P A CAPELLA
duo LODEWIJCK BONDJE
TRIAS POňTICA
Annet Lemaire
LINKS naar websites met poŽzie, proza, filosofie....
[ON]EVENEMENTEN
HAIKU , SENRYU en BONTJES
REIGER BONTJES (HAIKU)
CLERIHEWS
LIMERICKS
QUADREINEN
Denkend aan Holland
Credo
Ode aan Heenvliet
FOOTBALL & POETRY!?
HANS VROLIJK: "Majesteit"
SPUR AGAINST WAR
Gedicht van Nelly Soetens
EDDY LIE: EEN DROOM VAN VREDE
MONUMENT VOOR JAN CAMPERT
Column: De zachte krachten
Column: BUSH, SLAAP ZACHT!
Column: Aangewezen om te heersen
DE DICHTER IS WAT HIJ DICHT
Recensie: VADER & ZOON
Recensie: De schaduw van de ster
Recensie woordenboek
Recensie - Drs. P - Versvormen
Recensie: K.P. Kavafis: "Gedichten"
Recensie: "Thuis en ontheemd"
Recensie: Handgeschreven wereld
ONDERWIJS - een pabo student over zijn motieven
IRAK
Een omstreden boek

Peter Edel - "De schaduw van de ster Zionisme en antizionisme" - Uitgeverij EPO, Berchem-Antwerpen, BelgiŽ, 2002 - Aantal blz.: 328 - ISBN nr.: 90 6445 264 4

Het komt niet zo vaak voor dat een boek dermate vijandige reacties oproept dat je alleen al daarom nieuwsgierig wordt naar de inhoud en het per se wil lezen. Wat veel erger en verontrustender is dan deze vijandigheid, is het feit dat de auteur onterecht het verwijt van antisemitisme naar het hoofd geslingerd krijgt. Wat is er aan de hand?

Fotograaf, beeldend kunstenaar en publicist Peter Edel (Amsterdam, 1959) is de eer te beurt gevallen te worden uitgemaakt voor antisemiet, neonazi en wat al niet meer, vanwege zijn boek "De schaduw van de ster Zionisme en antizionisme". Edel stelt nadrukkelijk "... dat het niet mijn bedoeling is wie dan ook te kwetsen. Het gaat hier om kritiek op een zowel religieuze als politieke ideologie; niet om het moedwillig beledigen van zich daarbinnen manifesterende personen." Toch bestond bijv. het duo Barend en van Dorp van de commerciŽle zender RTL4 het om Edel, en de schrijver Karel Glastra van Loon (die het voorwoord voor dit boek schreef) van antisemitisme te beschuldigen. Zo'n kreet gaat erin als koek. Het uiten van kritiek op het zionisme en op de staat IsraŽl als concreet uitvloeisel daarvan, wordt ten onrechte gelijkgesteld met antisemitisme. Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: iedereen heeft het recht (de plicht!?) kritiek te uiten op de daden en misdaden van de staat Israel. Dit is geen antisemitisme. Het is een grof schandaal dat critici van de roofstaat aan de Jordaan voor antisemieten worden uitgemaakt. Edel, Glastra van Loon, ondergetekende en vele, vele andere democraten, critici van de staat Israel, wensen niet met antisemitisch tuig te worden vergeleken. Wat de auteur van dit boek doet is niets meer of minder dan de geschiedenis en oorsprong van het zionisme en van de staat IsraŽl analyseren. Dat daarbij onaangename feiten boven water komen is nog geen reden om het boek af te branden. Zo hebben zionisten in de jaren dertig van de 20ste eeuw met het nazi-regime samengewerkt. En dat had Edel niet mogen publiceren?! Dat hij er aan toevoegt dat deze zionisten die samenwerking al hadden gestopt vůůr Hitler tot uitroeiing van de joden overging, en dat hen (dus) niet kan worden verweten aan de holocaust te hebben meegewerkt - en dat zij dit natuurlijk nooit met opzet gedaan zouden hebben! - wordt door de critici van het boek verzwegen, omdat anders zou blijken dat Edel wel degelijk objectiviteit nastreeft. Dit laatste moet verzwegen worden, want het ondermijnt de aanval op dit boek.

Felle zionisten zijn, als alle fundamentalisten, onvatbaar voor ook maar het minste greintje kritiek op hun ideologie. Zij stellen commentaar en kritiek op de staat IsraŽl gelijk met antisemitisme. En dit laatste is verschrikkelijke onzin. Ik ben tegen de politiek van de IsraŽlische regering tegenover de Palestijnen, maar tegelijk fel tegen elke vorm van antisemitisme. Onlangs (januari 2003) werd in IsraŽl de leider van een politieke partij die voor een seculiere staat pleit - scheiding van staat en kerk/godsdienst, wat in onze contreien (nog...) de doodnormaalste zaak van de wereld is! - met het grootste gemak een neonazi genoemd. Dit is tekenend voor de opvattingen van steile orthodoxen en fundamentalisten. Dat de (joodse) staat IsraŽl lucratieve handel drijft met bijv. (het Arabische, islamitische) LibiŽ, deert hen uiteraard niet..: Pecunia non olet. Al mag je ook dat natuurlijk niet publiceren. Dat de oorspronkelijke Palestijnse bevolking - de autochtonen, een term waarmee rechts tegenwoordig zo graag schermt - wordt onderdrukt en van huis en haard is verdreven, deert hen evenmin. Al mag je ook dat natuurlijk niet opschrijven.

Uit het voorwoord van Glastra van Loon citeer ik graag de regels die de kern van het boek weergeven: "Waar het om gaat, zo valt het betoog van de anti-zionisten en van Edel samen te vatten, is het humanistische principe van de gelijkwaardigheid van alle mensen ook van toepassing te verklaren op joden en Palestijnen. In die zin begrepen is dit boek, zoals de auteur zelf in zin inleiding schrijft, ondanks alles ook een optimistisch boek." (Vet van mij, J.B.) Volgens de wetten en gebruiken van de staat IsraŽl zijn Palestijnen tweederangs burgers. Dit moet totaal en definitief veranderen. Het is onbetwistbaar dat de problemen uiteindelijk alleen door een seculiere pluriforme democratie in IsraŽl/Palestina opgelost kunnen worden. En dat zou niet opgeschreven mogen worden!? Dit boek moet iedereen lezen.

© Jan Bontje 2003

 

 

home

Enter supporting content here