Make your own free website on Tripod.com

PROZA & POňZIE van Jan Bontje

MONUMENT VOOR JAN CAMPERT
Home
Gedichten en liedjes met kinderen in de bieb
Drs. P A CAPELLA
duo LODEWIJCK BONDJE
TRIAS POňTICA
Annet Lemaire
LINKS naar websites met poŽzie, proza, filosofie....
[ON]EVENEMENTEN
HAIKU , SENRYU en BONTJES
REIGER BONTJES (HAIKU)
CLERIHEWS
LIMERICKS
QUADREINEN
Denkend aan Holland
Credo
Ode aan Heenvliet
FOOTBALL & POETRY!?
HANS VROLIJK: "Majesteit"
SPUR AGAINST WAR
Gedicht van Nelly Soetens
EDDY LIE: EEN DROOM VAN VREDE
MONUMENT VOOR JAN CAMPERT
Column: De zachte krachten
Column: BUSH, SLAAP ZACHT!
Column: Aangewezen om te heersen
DE DICHTER IS WAT HIJ DICHT
Recensie: VADER & ZOON
Recensie: De schaduw van de ster
Recensie woordenboek
Recensie - Drs. P - Versvormen
Recensie: K.P. Kavafis: "Gedichten"
Recensie: "Thuis en ontheemd"
Recensie: Handgeschreven wereld
ONDERWIJS - een pabo student over zijn motieven
IRAK
Dit gedicht over Jan Campert is samengesteld uit woorden en zinnen van zijn eigen werk. 

GEDENKTEKEN


Jan Campert, lyrisch en verzetspoŽet
Wilde voornamelijk meeslepend zingen
Wilde het wonder tonen achter dingen
Als kind op Walcheren geen enkele weet

Van wat een schrijver-dichter veelal wacht:
Liefde, geloof, geschrei, verbrande boeken
Dwaasheid en passie, naar bezinning zoeken
Een onontkoombaar lied soms in de nacht

Dagen met water, vochtig mos en wind
Met chrysanthemen,oude rozen, asters
Met internering, vrees, isolement

Kussen van vrinden, en van vrouw en kind
Met Neuengamme, sterven achter rasters
Met ooit nog eens een eigen monument

Herrijzenis, als Holland in het end


(c) Anneke Haasnoot 2002


 ________________________________