Make your own free website on Tripod.com
CITATEN
Gerrit KOMRIJ
Home | Bertolt BRECHT | Hugo CLAUS | Isaac DEUTSCHER | Denis DIDEROT | Albert EINSTEIN | EPICURUS van Samos | Mahatma GANDHI | Gerrit KOMRIJ | Harry MULISCH | MULTATULI | Pablo NERUDA | Martinus NIJHOFF | Henriette ROLAND HOLST | Pierre de RONSARD | Bertrand RUSSEL | SAPPHO | Jean-Paul SARTRE | Friedrich SCHILLER | Paul VALERY | Prof. W.F. WERTHEIM | Oscar WILDE | Ludwig WITTGENSTEIN
_______________________________________________________
 
 

"Als de taal de ziel is van de identiteit, en dat is ze, en als de poŽzie de ziel is van de taal, en dat is ze, dan is uiteindelijk de poŽzie datgene waar het voortbestaan van een eigen cultuur mee staat of valt. "

Enter supporting content here