Make your own free website on Tripod.com
CITATEN
Home | Bertolt BRECHT | Hugo CLAUS | Isaac DEUTSCHER | Denis DIDEROT | Albert EINSTEIN | EPICURUS van Samos | Mahatma GANDHI | Gerrit KOMRIJ | Harry MULISCH | MULTATULI | Pablo NERUDA | Martinus NIJHOFF | Henriette ROLAND HOLST | Pierre de RONSARD | Bertrand RUSSEL | SAPPHO | Jean-Paul SARTRE | Friedrich SCHILLER | Paul VALERY | Prof. W.F. WERTHEIM | Oscar WILDE | Ludwig WITTGENSTEIN
 
 
Op deze pagina's vind je (literaire) citaten, zo mogelijk met bronvermelding.
 
Mis je een citaat dat aan de vergetelheid moet worden ontrukt? Mail het dan naar mij! (De XX weglaten; deze staan er om SPAM te voorkomen.)
 
Jan Bontje