Make your own free website on Tripod.com
CITATEN
Isaac DEUTSCHER
Home | Bertolt BRECHT | Hugo CLAUS | Isaac DEUTSCHER | Denis DIDEROT | Albert EINSTEIN | EPICURUS van Samos | Mahatma GANDHI | Gerrit KOMRIJ | Harry MULISCH | MULTATULI | Pablo NERUDA | Martinus NIJHOFF | Henriette ROLAND HOLST | Pierre de RONSARD | Bertrand RUSSEL | SAPPHO | Jean-Paul SARTRE | Friedrich SCHILLER | Paul VALERY | Prof. W.F. WERTHEIM | Oscar WILDE | Ludwig WITTGENSTEIN
_______________________________________________________
 
 
Over de maatschappij:
 
Alleen in een socialistische samenleving kan de mens definitief de afstand tussen geestelijke en lichamelijke arbeid overbruggen, de afstand die ten grondslag ligt aan de onderlinge vervreemding van de mensen, van de verdeling der mensheid in regeerders en geregeerden en in antagonistische klassen, de afstand die onze ver ontwikkelde technologie nu al overbodig maakt. (...)
 
_______________________________________________________________
 
 
Over het jood zijn:
 
(...) voor mij heeft de joodse gemeenschap alleen negatieve kenmerken. Ik heb niets gemeen met de joden die zeggen Mea Sja'arim of met welk soort IsraŽlische nationalisten dan ook. Ik voel me verbonden met de linkse Marxisten in IsraŽl, maar ik voel me precies zo verbonden met de linkse krachten in Frankrijk, ItaliŽ, Engeland, Japan of die massa's Amerikanen die ik in Washington en San Francisco ontmoette tijdens de protestbijeenkomsten tegen de oorlog in Vietnam. Of moeten we nu soms terugvallen op het idee van raciale verbondenheid of zoiets als 'de banden van het bloed' om daarvan de basis van de joodse gemeenschap te maken? Zou dat niet een mooie triomf zijn voor Hitler en zijn gedegenereerde filosofie? (...) Ik ben jood omdat ik de joodse tragedie ervaar als mijn eigen tragedie; omdat ik de polsslag van de joodse geschiedenis voel en ik zou alles willen doen om de werkelijke, niet de gewaande, veiligheid en het zelfrespect van de joden veilig te stellen."
 
(Dit laatste citaat is te vinden in de bundel "Isaac Deutscher - DE NIET-JOODSE JOOD - Over het jood-zijn in de moderen wereld" - Uitg. Het Wereldvenster, Baarn, 1969, blz. 62/63)
 
Isaac Deutscher (1907-1967) was een Pools-Engelse publicist. Hij werd, in zijn eigen woorden, 'grootgebracht in een puur joodse omgeving, opgevoed in een streng-Talmoedische school. Ik droeg de orthodoxe haarlokken en de kapota tot ik zeventien jaar was. Ik schreef Jiddisch en in het Jiddisch sprak ik op grote bijeenkomsten van arbeiders.'
Deutscher publiceerde al op zestienjarige leeftijd gedichten in Poolse literaire tijdschriften. Later studeerde hij literatuur, geschiedenis en filosofie en schreef belangwekkende biografische werken over twee van de drie leiders van de Russische Oktoberrevolutie: Stalin en Trotski, overigens twee aartsvijanden. (Zijn biografie over Lenin is nooit gereed gekomen, de dood was Deutscher te slim af.)

Enter supporting content here