Make your own free website on Tripod.com
CITATEN
Pablo NERUDA
Home | Bertolt BRECHT | Hugo CLAUS | Isaac DEUTSCHER | Denis DIDEROT | Albert EINSTEIN | EPICURUS van Samos | Mahatma GANDHI | Gerrit KOMRIJ | Harry MULISCH | MULTATULI | Pablo NERUDA | Martinus NIJHOFF | Henriette ROLAND HOLST | Pierre de RONSARD | Bertrand RUSSEL | SAPPHO | Jean-Paul SARTRE | Friedrich SCHILLER | Paul VALERY | Prof. W.F. WERTHEIM | Oscar WILDE | Ludwig WITTGENSTEIN
_______________________________________________________
 
 
PoŽzie is altijd een daad van vrede. De dichter is het product van de vrede zoals brood het product van bloem is.
De brandstichters, de soldaten, de wolven zoeken de dichter om hem te verbranden, om hem te doden, om hem te verscheuren.
(...)
Maar de poŽzie is niet gestorven, ze is niet dood te meppen. Ze kunnen haar aanranden, over de straat sleuren, haar in het gelaat spuwen en honen, haar insluiten om haar het zwijgen op te leggen, haar verbannen, haar kerkeren, schoten op haar afvuren, maar ze komt al die dingen met een monter gezicht en een frisse glimlach te boven.
 
(Uit: Pablo Neruda "Ik beken ik heb geleefd - herinneringen" - vierde druk 2002 Uitg. Prometheus Amsterdam blz. 168/169)

Enter supporting content here