Make your own free website on Tripod.com
CITATEN
Friedrich SCHILLER
Home | Bertolt BRECHT | Hugo CLAUS | Isaac DEUTSCHER | Denis DIDEROT | Albert EINSTEIN | EPICURUS van Samos | Mahatma GANDHI | Gerrit KOMRIJ | Harry MULISCH | MULTATULI | Pablo NERUDA | Martinus NIJHOFF | Henriette ROLAND HOLST | Pierre de RONSARD | Bertrand RUSSEL | SAPPHO | Jean-Paul SARTRE | Friedrich SCHILLER | Paul VALERY | Prof. W.F. WERTHEIM | Oscar WILDE | Ludwig WITTGENSTEIN
_______________________________________________________
 
 
Een gezonde natuur heeft geen God en geen onsterfelijkheid nodig.
 
(In een brief aan Goethe uit 1796, geciteerd uit "De Dageraad 1856-1906", het jubileumboek dat verscheen bij het 50-jarig bestaan van de Vrijdenkersvereniging De Dageraad)

Enter supporting content here