Make your own free website on Tripod.com
CITATEN
Martinus NIJHOFF
Home | Bertolt BRECHT | Hugo CLAUS | Isaac DEUTSCHER | Denis DIDEROT | Albert EINSTEIN | EPICURUS van Samos | Mahatma GANDHI | Gerrit KOMRIJ | Harry MULISCH | MULTATULI | Pablo NERUDA | Martinus NIJHOFF | Henriette ROLAND HOLST | Pierre de RONSARD | Bertrand RUSSEL | SAPPHO | Jean-Paul SARTRE | Friedrich SCHILLER | Paul VALERY | Prof. W.F. WERTHEIM | Oscar WILDE | Ludwig WITTGENSTEIN
_______________________________________________________
 
 

"Lees maar. Er staat niet wat er staat."

Deze regel staat in het veel gelezen (en veelvuldig door letterkunde-studenten geanalyseerde) gedicht "Awater".

 

Enter supporting content here