Make your own free website on Tripod.com
CITATEN
Prof. W.F. WERTHEIM
Home | Bertolt BRECHT | Hugo CLAUS | Isaac DEUTSCHER | Denis DIDEROT | Albert EINSTEIN | EPICURUS van Samos | Mahatma GANDHI | Gerrit KOMRIJ | Harry MULISCH | MULTATULI | Pablo NERUDA | Martinus NIJHOFF | Henriette ROLAND HOLST | Pierre de RONSARD | Bertrand RUSSEL | SAPPHO | Jean-Paul SARTRE | Friedrich SCHILLER | Paul VALERY | Prof. W.F. WERTHEIM | Oscar WILDE | Ludwig WITTGENSTEIN
_______________________________________________________
 
 
Als kiemen van revolutionaire verandering door de socioloog kunnen worden ontdekt in het weefsel van elke maatschappij, dan zal hij niet langer het spoor bijster zijn als hij de revolutie tegenkomt als een periodiek en soms zelfs als een beslissend fenomeen in de geschiedenis der mensheid.
 
(In: Evolutie en revolutie - De golfslag der emancipatie, Uitg. van Gennep, 1975)

Enter supporting content here