You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
Gastenboek
Thursday, 4 November 2010
DE TAAK VAN DE KUNSTENAAR
Mood:  incredulous

De kunstenaar is het aan zijn 'stand' verplicht zich te engageren, zich uit te spreken over zaken als toenemende onderdrukking en armoede, onverdraagzamheid en racisme, oorlog en honger in de wereld. Uiteraard met behoud van zijn (haar) eigenzinnigheid als kunstenaar - beeldend, schrijvend, musicerend.

Zich niet uitspreken is verraad aan zichzelf, aan de mens, aan de mensheid. Hoe men zich manifesteert ligt o.a. aan iemands karakter en aan persoonlijke, politieke en sociale  omstandigheden.

Zwijgen is medeplichtigheid.


Posted by janbontje at 18:27 MEST
Updated: Thursday, 4 November 2010 18:36 MEST

Sunday, 3 October 2004 - 12:03 MEST

Name: ron vos
Home Page: http://www.charmy.nl

Fantastische gedichten, prettig en onderhoudend op zo'n heerlijke zondag.
Complimenten !!!

Vriendelijke groeten van een amateur dichtertje http://www.charmy.nl

Saturday, 23 April 2005 - 22:15 MEST

Name: Geert Verbeke
Home Page: http://users.skynet.be/geert.verbeke.bowls

Liefdevolle aandacht voor haiku richt zich uiteraard op de mensen, engagement is dus vanzelfsprekend.Helaas zijn er iets teveel navelstaarders en verzuurde literatureluurders!
Hartelijk

Tuesday, 22 November 2005 - 21:32 CET

Name: Geert Verbeke
Home Page: http://users.skynet.be/geert.verbeke.bowls

De mens blijft zich druk maken over futiliteiten terwijl de aarde bergen omhoog stuwt zonder een hoogtemeter te hanteren. Het water heeft geen woorden nodig om de boten en de zwanen te dragen. Drammerig poneren wat 'kunst' is maakt vooral veel lawaai terwijl stille verlichting uitblijft. Het is een aanfluiting de creativiteit te willen vangen binnen een concept, 'zoveel mensen zoveel ideeen,' blijft getuigen van een harmonische kijk die haaks staat op betweterigheid en pedant zijn. Bezieling kent geen beknotting. In een haiku vindt alles onbemiddeld plaats, de waarneming is er als een windmeester die danst en gaat liggen, om vervolgens op te steken in geruis zonder pretentie. Terwijl de nar zijn eigen geruis voor verheven waarheid verkoopt, zet de ware meester thee en geniet. Omdat hij weet dat de mens alleen maar kan leren wat zich reeds in zijn eigen diepste wezen bevindt. De leraar is in ons...de maan schijnt.

View Latest Entries