Make your own free website on Tripod.com
You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
Gastenboek
Thursday, 4 November 2010
DE TAAK VAN DE KUNSTENAAR
Mood:  incredulous

De kunstenaar is het aan zijn 'stand' verplicht zich te engageren, zich uit te spreken over zaken als toenemende onderdrukking en armoede, onverdraagzamheid en racisme, oorlog en honger in de wereld. Uiteraard met behoud van zijn (haar) eigenzinnigheid als kunstenaar - beeldend, schrijvend, musicerend.

Zich niet uitspreken is verraad aan zichzelf, aan de mens, aan de mensheid. Hoe men zich manifesteert ligt o.a. aan iemands karakter en aan persoonlijke, politieke en sociale  omstandigheden.

Zwijgen is medeplichtigheid.


Posted by janbontje at 18:27 MEST
Updated: Thursday, 4 November 2010 18:36 MEST

Newer | Latest | Older