Make your own free website on Tripod.com
COLUMNS & CURSIEFJES
EEN MACHTIG WAPEN
Home
In vredesnaam
Aso
Prometheus bevrijd
NEE
ELFBOEKENTOCHT
KAPPEN MET KAPPEN!
DE DOLLAR
LEEGTE
ALLOCHTOON
CHRISTENEN MET VISIE
BLOED EN BODEM
DE VONK
EEN MACHTIG WAPEN
HOMO UNIUS LIBRI
BESTWETERS
EQUUS PUBLICUS
BEULEN
LA MORTE NON CONTA
AANDEEL
HUTSPOT
LEVE DE POňZIE
MENSEN STRALEN OVERAL
UNICITEIT
HET LAND AAN ORANJE
E PLURIBUS UNUM
ESPERANTO
HOOP
MIDNIGHT SPECIAL

Enkele jaren geleden schreef ik, overigens geheel onafhankelijk van elkaar, onderstaande twee bontjes (haiku):

alleen maar woorden
heb ik tegen de dreiging
van wat komen gaat

en:

De wereld luistert

als Nelson Mandela spreekt.

Zijn droom geeft ons hoop.

Het eerste schreef ik in 1997 maar is 'actueler' dan ooit. Het tweede gedicht herschreef ik nadat ik Nelson Mandela op tv zag en hoorde. Oorspronkelijk luidde de eerste regel 'Afrika luistert'. Mandela is echter in staat heel de wereld naar hem te laten luisteren - zonder dwang. Hij heeft immers werkelijk wat te zeggen...

In tegenstelling tot politiek is poŽzie teer, kwetsbaar. Dichters zijn mensen zonder macht. Soms kan poŽzie echter iets  verduidelijken en als bij toverslag inzicht verschaffen, al zal iedereen zijn eigen interpretatie hebben. De lezer herschept het gedicht - onophoudelijk. Zo verwoordt poŽzie datgene wat veel mensen voelen of denken maar niet onder woorden kunnen brengen. PoŽzie woekert als een zwam en ondermijnt versteende gedachten. Zo kan poŽzie toch een machtig wapen worden in handen van de dichter en zijn lezers.

© Jan Bontje 2003/2004

Deze column werd eerder geplaatst in de OpSpraak Nieuwsbrief, nummer 90, week 5, 1 februari 2003; hier op een aantal punten gewijzigd.

De twee bontjes staan, met nog enkele andere, ook op de website "Vrije Boeken"