Make your own free website on Tripod.com
TRIAS POLITICA

HOME

Introductie
Introductie

Trias Politica

Wat is TRIAS POLITICA?

Voorjaar 2003 traden wij voor het eerst als trio op tijdens een thema-avond over oorlog en vrede belegd door HET PLATFORM SPIJKENISSE TEGEN DE NIEUWE OORLOG en de RAAD VAN KERKEN AFDELING SPIJKENISSE. Gekscherend stelde Jan Bontje voor om het trio TRIAS POLITICA te noemen. Sindsdien treden wij oinder die naam op.

De naam TRIAS POLITICA is een knipoog naar de Trias politica, de door de Franse rechtsgeleerde Montesquieu (1689-1755) ontwikkelde leer die inhoudt dat het staatsgezag in drie functies uiteenvalt. Deze drie machten moeten gescheiden blijven om de burger tegen willekeur te beschermen: wetgevende macht (de volksvertegenwoordiging), uitvoerende macht (de regering) en rechtspraak (de onafhankelijke rechter). In De l'esprit des lois zette Montesquieu zijn leer, ontworpen naar het geÔdealiseerde model van het toenmalige Engeland, uiteen. Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk het werk op de Index plaatste, heeft zijn leer bijzonder veel invloed gehad, zoals op het ontwerp van de Amerikaanse en Franse grondwetten uit de 18de eeuw. (Honderd jaar na de geboorte van Montesquieu, in 1789, brak de Franse Revolutie uit, die een einde maakte aan het feodalisme.)

Omdat wij democraten zijn in hart en nieren, willen we met onze muziek en teksten bijdragen aan een democratische gezindheid in de ruimste zin van het woord. Nu eens door te waarschuwen, soms door de draak te steken met dictators (groot of klein), dan weer door een (maatschappij-)kritisch geluid te laten horen. Dat doen we met Nederlandstalige en Spaanstalige liedjes, afgewisseld door poŽzie en prozateksten onder de bekoorlijke klanken van twee akoestische gitaren, Argentijnse bomnbo of luit.

De leden van TRIAS POLITICA zijn:

Jan Bontje draagt poŽzie voor en praat de liedjes aan elkaar. Jan schrijft wekelijks een column in het Weekblad Spijkenisse, draagt elke week een column voor op Radio Moerdijk en Radio Drimmelen en publiceert naast boekrecensies op meerdere websites zowel poŽzie als proza. Met Frans Lodewijk vormt hij sinds een aantal jaren het duo "Lodewijck Bondje", waarvoor hij de teksten schrijft. Ook is hij medeoprichter van de werkgroep "Polder || PoŽzie", (http://members.lycos.nl/polderpoezie) bestaande uit dichters uit Voorne-Putten e.o. 

Carlos Breton zingt en speelt al veertig jaar Latijns-Amerikaanse muziek. Als Spanjaard geboren, woonde hij in Marokko, Frankrijk, Spanje en nu in Nederland en noemt hij zich 'de eeuwige buitenlander. In Frankrijk heeft hij veel opgetreden met de folkloristische groep "TAITA". Na de dood van Franco richtte hij in Spanje "Taller de musica Latina" op. In Nederland land treedt hij op met verschillende hier wonende Latijns-Amerikaanse artiesten.

Frans Lodewijk zingt en speelt Nederlandstalige luisterliedjes. Hij heeft een aantal gedichten van Jan Bontje op muziek gezet, waarmee zij samen optreden onder de naam "Lodewijck Bondje", met als tastbaar resultaat hun cd "Luisteratuur". Van de Belgische troubadour Miel Cools zingt hij regelmatig luisterliedjes, die ook te beluisteren zijn op zijn cd "Doorsnee daagse dingen...". Zomer 2003 komt zijn cd "Oase achter industrie" uit, waarop hij van diverse dichters van Voorne-Putten gedichten op muziek heeft gezet. Ook Frans is lid van de werkgroep Polder || Poezie.

Voor inlichtingen o.a. over optredens kunt u contact opnemen met Jan Bontje via e-mail jkabb"AT"hetnet.nl ("AT" uiteraard vervangen door het @)

Enter supporting content here